Affiches

2013

 

 

8 maart Tweede Haarlemse Boekengala              

Noord-Hollands Archief/Janskerk

 

Na het daverende succes van het eerste Boekengala in 2012 was er aan de vooravond van de Boekenweek op vrijdagavond 8 maart een nieuw Haarlems Boekengala. Het Boekengala is bestemd voor schrijvers, boekenvakkers en lezers, en had ook dit jaar een afwisselend programma van interviews, voordrachten en muziek. Het programma werd gepresenteerd door cabaretière Mylou Frencken en kende tal van interessante Haarlems gasten, onder wie de dichters Bas Belleman en (stadsdichter) Nuel Gieles, de auteurs Lilian Blom, Conny Braam, Jessica Durlacher, Otto de Kat en Frans Thomése, en entertainer Erik van Muiswinkel. Muzikale omlijsting: Ampzing Genootschap. Om 22.00 uur volgde het bal met een DJ.

 

 

 

 

19 april    Anton Heyboeravond                            

Noord-Hollands Archief/Janskerk

 

 

20 september  Literaire avond rond Louis Couperus      

Noord-Hollands Archief/Janskerk

 

Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van zijn geboortedag organiseerde Stichting Literair Haarlem op vrijdagavond 20 september in het Noord-Hollands Archief een literaire avond rond Louis Couperus.

 

 Louis Couperus (1863-1923) is een van de grootste schrijvers die Nederland heeft voortgebracht. In zijn inmiddels klassiek geworden oeuvre van roman en verhalen geeft hij een fascinerend beeld van de wereld rond 1900 en getuigt hij van een vlijmscherp inzicht in de menselijke geest.

 

Op de literaire avond van 20 september waren drie gastsprekers aan het woord:
H.T.M. van Vliet wordt als bezorger van de Volledige Werken en van de onlangs verschenenCorrespondentie alom beschouwd als de grootste Couperus-kenner in Nederland. Hij heeft een algemene lezing verzorgd over het werk & de persoon van Louis Couperus.

 

De schrijver Bas Heijne staat bekend als een groot bewonderaar van Couperus, over wiens werk hij verschillende artikelen schreef. In september verschijnt zijn boek Couperus, de mystiek der zichtbare dingen. In zijn lezing is hij ingaan op zijn persoonlijke confrontatie met wat hij als Couperus’ belangrijkste thema ziet: hoe te leven in een wereld die we niet kunnen begrijpen.

 

Ruud Vermeer schreef diverse artikelen over literaire en historische onderwerpen. Hij hielt een lezing over Couperus in Japan. In 1922 maakte Couperus in opdracht van de Haagsche Post een reis door Japan. Zijn reisbeschrijvingen zijn verwerkt in de bundel Nippon. Ook schreef hij Japanse verhalen en bewerkingen van Japanse legenden, later gebundeld in Het snoer der ontferming.

 

Tevens heeft op deze literaire avond acteur Bas Heerkens enkele korte verhalen uit Het snoer der ontferming voordragen.

 

 

8 november Literaire avond rond Godfried Bomans

Noord-Hollands Archief/Janskerk

2012

 

 

9 maart Eerste Haarlemse Boekengala                  

Noord-Hollands Archief/Janskerk

 

EERSTE HAARLEMSE BOEKENGALA i.s.m. het Wings Ensemble en het Noord Hollands Archief. Met o.a. Peter Buwalda, L. H. Wiener, Bies van Ede, Victor Schiferli en de

tweelingzussen Louise en Martine Fokkens die het bal geopend hebben.

Presentatie: Milou Frencken.

 

 

 

29 september Arnon Grunberg                                    

Aula Stedelijk Gymnasium Haarlem

 

Mylou Frencken in gesprek met Arnon Grunberg.

Muzikale omlijsting: Bijlsma²Hooglug

 

 

 

Literair Haarlem-illustrator Eric J. Coolen vervaardigde voor deze gelegenheid 28 illustraties bij De man Zonder Ziekte. De piëzografie die van deze illustratie verscheen en deze avond werd overhandigd aan Arnon Grunberg.
Literair Haarlem-illustrator Eric J. Coolen vervaardigde voor deze gelegenheid 28 illustraties bij De man Zonder Ziekte. De piëzografie die van deze illustratie verscheen en deze avond werd overhandigd aan Arnon Grunberg.

 

 

25 oktober Biografie Marten Toonder                      

Noord-Hollands Archief/Janskerk

 

Wim Hazeu over Marten een lezing met Wim Hazeu over zijn nieuwe grote biografie van Marten Toonder. 

 

 

 

 

30 oktober Een eerbetoon aan Harry Mulisch            

Gravenzaal Stadhuis Haarlem

 

 

Op 30 oktober vond een Harry Mulisch-avond plaats in de Gravenzaal van het stadhuis te Haarlem. Presentatie van Logboek.

Logboek is het dagboek dat Mulisch bijhield tijdens het schrijven van De ontdekking van de hemel in 1991 en 1992. Tijdens die periode werd Mulisch ook vader van een zoon.

Avond voor genodigden.

 

 

 

 

7 december Laatste ronde Stadsdichter                    

 Doelenzaal Stadsbibliotheek 

 

Nieuwe Stadsdichter: NUEL GIELES

De verkiezing werd georganiseerd door de Bibliotheek Haarlem en Stichting Literair Haarlem. Voor de benoeming werden twee verkiezingsrondes gehouden in de Doelenzaal van de Bibliotheek. De eerste ronde was op 12 oktober. Alle aangemelde dichters droegen twee of drie gedichten voor. Na de voordrachten van alle dichters werden 4 dichters geselecteerd. De vier overgebleven dichters kregen twee opdrachten. Deze twee dichtwerken werden voorgelegd aan de inwoners van Haarlem. Zij bepaalde uiteindelijk wie de volgende Stadsdichter moest worden.

 

Op vrijdag 7 december maakte we tijdens een feestelijke bijeenkomst de winnaar bekend

De benoemingsprocedure wordt georganiseerd door de Bibliotheek in samenwerking met Stichting Literair Haarlem, www.literairhaarlem.nl en de afdeling Economie & Cultuur van de gemeente Haarlem.

2011

 

 

11 februari   Arthur Japin                                      

Sociëteit Vereeniging

 

 Arthur Japin over zijn roman Vaslav.

 

 

18 maart  Lezing Vic van de Reyt over biografie van Willem Elsschot

Sociëteit Vereeniging

 

Begin maart verscheen Elsschot, Leven en werken van Alfons De Ridder, de langverwachte biografie van Willem Elsschot, geschreven door Vic van de Reyt. Een literaire gebeurtenis van formaat.

In de Boekenweek organiseerde Stichting Literair Haarlem op 18 maart een lezing van Vic van de Reyt. Willem Elsschot (pseudoniem van Alfons de Ridder, 1882-1960) werd bekend als schrijver van romans zoals "Kaas" en "Lijmen", maar was vóór alles reclameman. Alfons De Ridders zakelijke correspondentie overtreft in omvang vele malen zijn literaire brievenproductie. Vic van de Reyt kreeg toegang tot het zakelijk archief van Alfons de Ridder dat bewaard was gebleven in een vochtige Antwerpse kelder. De ontdekkingen die hij daar deed vormen het hart van de eerste biografie die recht doet aan de schrijver en de zakenman. En dan blijkt dat de zachtmoedige Frans Laarmans het in de praktijk vaak tegen de harde mijnheer Boorman moest afleggen. Ellschots literaire werk kan worden gezien als een vorm van boetedoening voor zijn zakelijk handelen.

Vic van de Reyt is uitgever bij Nijgh en Van Ditmar en publicist op het terrein van literatuur en muziek. In 1993 bezorgde hij samen met Lidewijde Paris de Brieven-editie van Elsschot. Hij werkte sedertdien jarenlang aan het schrijven van deze biografie.

 

 

27 augustus  Fokkerianen door Peter Hammann        

Kennemer Boekhandel

 

Peter Hammann met het ware verhaal over de eerste vlucht boven Haarlem. 

 

 

21 september Herinneringen aan Indië Willem Nijholt, Kester Freriks uniek filmmateriaal

Noord-Hollands Archief/Janskerk

 

Op 21 september organiseerde Stichting Literair Haarlem in het Noord-Hollands Archief/Janskerk een thema-avond Herinneringen aan Nederlands-Indië, met optredens van Willem Nijholt en Kester Freriks, en de vertoning van uniek filmmateriaal uit Nederlands-Indië.

Enkele jaren geleden begon Willem Nijholt (1934) zijn herinneringen op te schrijven in brieven aan Hella S. Haasse (1918) , met wie hij een jeugd in Nederlands-Indië gemeen heeft Hij schrijft over het paradijselijke Indië, over zijn aangrijpende ervaringen in een Japans interneringskamp, over zijn bewogen toneelleven, zijn liefdes en het omgaan met een ernstige ziekte. Deze maand verschijnt bij uitgeverij Querido zijn autobiografisch boek Met bonzend hart, Brieven aan Hella S. Haasse.

Willem Nijholt vertelt die avond over zijn boek en zal tevens signeren.

 

Biograaf en schrijver Kester Freriks (Jakarta, 1954) vertelde over het Nederlands-Indië van Madelon Székely-Lulofs en Maria Dermoût aan de hand van de unieke, eerste filmbeelden van Nederlands-Indië door Johan Lamster. Kester Freriks is auteur van de biografie Geheim Indië, Het leven van Maria Dermoût (1888-1962) en van de biografische roman Madelon, Het verborgen leven van Madelon Székely-Lulofs. Onlangs recenseerde hij in NRC Handelsblad het boek J.C. Lamster, een vroege filmer in Nederlands-Indië. Lamster (1872-1954) doorkruiste in opdracht van het Koloniaal Instituut Java, Sumatra en Borneo om het Indië van weleer in beeld vast te leggen.

 

 

18 november Connie Palmen                                  

Sociëteit Vereeniging

 

Vrijdag 18 november organiseerde Stichting Literair Haarlem een lezing verzorgd door Connie Palmen over haar nieuwste roman, 'Logboek van een onbarmhartig jaar,' over het rouwproces na het verlies van haar man Hans van Mierlo. 

2010

 

 

26 februari  Vlaamse Avond 

Gravenzaal, Stadhuis Haarlem

 

Een eerbetoon aan onze Zuider-buren. Voordrachten, muziek, lichtbeelden, drank en Vlaamse friet.

 

Met:

auteur Herman Brusselmans

zanger Johan Verminnen

pianist Leo Caerts

dichteres Sylvie Marie

stadsbouwmeester Max van Aerschot

voorzitter Ampzing Genootschap Joost Mulder

 

Voor aanvang van het programma en in de pauze speelden enkele leden van het Ampzing Genootschap:

Fons Stam, Henk Tijbosch en Eric J. Coolen  instrumentale composities voor u

 

 

27 februari Fred Dukker                                        

Noord-Hollands Archief/Janskerk

 

Feestelijke presentatie van de debuutroman van Fred Dukker SCHEEFGEGROEID (uitgeverij Aspekt).

Met: Lilian Blom, Chris van Velzen en Jaap Pop.

 

Muziek: Michaëla Bijlsma, Lolita Hooglugt, Teke Bijlsma

 

 

 

12 maart  Literaire avond met Lilian Blom,Kester Freriks, Nuel Gieles

Doelenzaal Stadsbibliotheek

 

 

 

14 mei Multatuli avond 150 jaar Max Havelaar      

Noord-Hollands Archief/Janskerk

 

In het kader van het Multatuli jubileumjaar organiseerde Literair Haarlem een literaire avond rond Multatuli.

Het was op die datum precies 150 jaar geleden dat de Max Havelaar verscheen. Het is tevens een benefietavond, want de opbrengst kwam ten goede aan het Multatuli-museum.

Het avondprogramma kende een viertal lezingen over Multatuli, te houden door: - Cees Fasseur : ‘Multatuli en Insulinde’ - Dik van der Meulen: ‘Een levensschets van Multatuli’ - Olf Praamstra: ‘Multatuli en Busken Huet’ - Kees Snoek: ‘De receptie van Multatuli in Indonesië’ De lezingen werden afgewisseld met muzikale intermezzo’s van leden van het Haarlemse Wings Ensemble.

 

Over Multatuli

 Multatuli, schrijversnaam van Eduard Douwes Dekker (1820-1887), is van grote betekenis geweest voor de Nederlandse letterkunde, cultuurgeschiedenis en politiek. Hij slaagde er als eerste in de koloniale zaak onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Op 14 mei 1860 - nu dus exact 150 jaar geleden - verscheen zijn roman Max Havelaar, “die een rilling door het land deed gaan.” Tussen 1860 en 1877 publiceerde Multatuli nog een groot aantal meesterwerken waaronder Woutertje Pieterse en Minnebrieven.

 

Over het Multatuli-museum

In het Multatuli-museum, Korsjespoortsteeg 20 te Amsterdam - het geboortehuis van de schrijver - vindt men zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Regelmatig wordt er ook een nieuwe tentoonstelling ingericht. Door forse huurverhogingen loopt de exploitatie gevaar en is er nauwelijks budget voor nieuwe activiteiten.

 

Literair Haarlem wil met deze benefietavond een financiële bijdrage proberen te leveren aan de instandhouding van dit unieke museum, dat juist nu zijn 100-jarig bestaan viert.

 

Over de gastsprekers

Dik van der Meulen is neerlandicus en medebezorger van de laatste delen van Multatuli’s Volledige Werken. Zijn Multatuli-biografie werd in 2003 bekroond met de AKO-Literatuurprijs. Prof. Dr. Mr. Cees Fasseur, historicus en jurist, is vooral bekend door zijn tweedelige biografie van Wilhelmina en door Juliana en Bernhard, het verhaal van een huwelijk. Prof. Dr. Olf Praamstra is neerlandicus en voorzitter van de opleiding Nederland-kunde/Dutch Studies aan de Universiteit van Leiden. Hij schreef een groot aantal boeken en artikelen over Busken Huet. In 2007 verscheen zijn biografie van Busken Huet. Prof. Dr. Kees Snoek is neerlandicus en buitengewoon hoogleraar aan de Sorbonne in Parijs. Hij schreef zijn proefschrift over de Indische jaren van E. du Perron. In 2005 verscheen zijn biografie van E. du Perron.

      

 

 

17 mei Coetzee                                              

Philharmonie

 

Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag organiseerde Literair Haarlem een uniek en eenmalig optreden van J.M. Coetzee. J.M.Coetzee (Kaapstad 1940) schrijft romans, essays en verhalen.

 

Hij is de enige auteur die twee keer de Booker Prize ontving, voor de romans Wereld en wandel van Michael K en voor In ongenade. In 2003 kreeg hij de Nobelprijs voor zijn gehele oeuvre. Hij staat bekend als een teruggetrokken persoonlijkheid, die zich bij voorkeur toont in zijn literaire fictie. Behalve in zijn werk laat hij zich niet graag kennen. Uniek dus, dit optreden in de Philharmonie en een bijzondere avond voor literatuurliefhebbers. J.M. Coetzee las in de Philharmonie voor uit eigen werk. Met inleidingen van de auteurs Nelleke Noordervliet en Pieter Steinz.. En met muzikale omlijsting door de sopraan Charlotte Riedijk, pianiste Ellen Cover en het Ampzing Genootschap/Bijlsma/Hooglugt.

 

 

'We vonden het een fantastische avond'

Uit het Haarlems Dagblad door Paul Lips

 

Waarom nodigt een Haarlemse literaire organisatie een wereldberoemd schrijver uit die wars is van feestelijke poespas? De Stichting Literair Haarlem kreeg het in elk geval voor elkaar. Afgelopen maandagavond was Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee te gast in de Philharmonie.

 

Als om exact 22.23 uur het duo Charlotte Rietdijk en Ellen Korver aan een tweede serie Schubert-liederen begint, loopt een echtpaar boos weg uit de grote zaal van de Philharmonie. ,,Ik kom voor Coetzee, niet voor gezang'', zegt de man geïrriteerd. Hadden ze nog tien minuten gewacht dan hadden meneer en mevrouw hun held een fragment kunnen horen voorlezen uit zijn nieuwste boek 'Zomertijd'. John Maxwell Coetzee (Kaapstad, 1940) heeft een speciale band met Nederland. Een aantal boeken verscheen eerder in een Nederlandstalige versie dan de Engelstalige editie. De met een Nobelprijs en Booker Prize (2x) gelauwerde auteur werd onlangs 70 jaar, reden voor zijn Nederlandse uitgeverij om een driedaags 'Coetzee-festival' in De Balie te Amsterdam te organiseren, waar de aanwezige publiciteitsschuwe schrijver vooral uitblonk door zijn mysterieuze zwijgen. Meeliftend op dit festival slaagde de Stichting Literair Haarlem er in - de inmiddels tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw geslagen - Coetzee aansluitend naar de Philharmonie te loodsen. De avond heeft iets weg van een rockconcert waarbij de ster zijn publiek uren laat wachten alvorens het podium te betreden. Pieter Steinz (literatuurcriticus NRC Handelsblad) en auteur Nelleke Noordervliet geven elk een inleiding op het werk van Coetzee. De Schubert-liederen door het duo Charlotte Rietdijk (zang) en Ellen Korver (piano) worden gebracht omdat Coetzee er veel van houdt en ze in zijn boeken voorkomen, aldus presentator Rob Luckerhof van de Kennemer Boekhandel. Luckerhof vormt samen met leden van het Ampzing Genootschap de Stichting Literair Haarlem. En waar 'het feestvarkentje' in Amsterdam niet in beweging was te krijgen, signeert hij er hier in de pauze lustig op los. ,,Hij vindt het leuk wat wij op literair terrein doen'', vertelt medeorganisator Eric J. Coolen niet zonder trots. ,,We hebben vooraf met hem gedineerd bij Madame Marlie aan de Grote Markt.'' Twee dames zijn na afloop van de avond enthousiast. ,,We hebben een fantastische avond gehad. Vooral het verhaal van Nelleke Noordervliet over het werk van Coetzee was interessant.'' Aan uitgever Eva Cossee de slotvraag of ze zich wellicht nog in het wilde Haarlemse nachtleven gaat begeven straks. ,,Nee hoor, haha. We gaan terug naar Amsterdam en dan slapen. Morgen moet Coetzee alweer naar Parijs.''

 

 

29 oktober Adriaan van Dis      

Sociëteit Vereeniging

 

ADRIAAN VAN DIS over zijn nieuwe roman Tikkop. 

Muzikale omlijsting Bijlsma²Hooglugt..

 

 

26 november P.F. Thomese                                      

Sociëteit Vereeniging

 

P. F. Thomése over zijn nieuwe roman De Weldoener.

Muzikale omlijsting Het Ampzing Genootschap.

 

 

16 december Lezing Peter Hammann                          

Sociëteit Vereeniging

 

Lezing van Peter Hammann aan de hand van zijn boek Wat voert Haarlem in zijn schild?,

De geschiedenis van het Haarlemse stadswapen.

2009

 

 

13 maart Literaire avond rond Gerard Reve        

Noord-Hollands Archief/Janskerk

 

Presentatie: Diederik van Vleuten

M.m.v.: Nop Maas, Bert de Groot, Joost Veerkamp, L.H.Wiener, Joost Mulder, Bies van Ede, en Klaas Koppe

 

Muzikale omlijsting: Ampzing AEX, Henk Breen, Trio Bijlsma²Hooglugt

 

 

23 oktober Literaire avond W.F. Hermans            

Noord-Hollands Archief/Janskerk

 

Op 23 oktober 2009 organiseerde Stichting Literair Haarlem in de Janskerk te Haarlem onder de titel “De oorlog van W.F. Hermans” een avondvullend programma rond de schrijver W.F. Hermans.

Een avond met voordrachten, muziek en lichtbeelden.

 

Willem Frederik Hermans (1921-1995) is auteur van een groot en talloze malen bekroond oeuvre, dat geldt als een van de belangrijkste uit de Nederlandstalige literatuur. Vanaf 2005 verschijnen bij uitgeverij De Bezige Bij zijn Volledige Werken. Thematisch gezien stond de avond deels in het teken van de Week van de Geschiedenis (17-25 oktober) die dit jaar als thema ‘Oorlog en vrede’ heeft. Hermans schreef een aantal belangrijke oorlogsromans, die nog steeds tot zijn meest gelezen werk behoren . Maar de avond was tevens bedoeld als een hommage aan deze grote Nederlandse schrijver. 

 

 

 

 

22 november Paul Witteman                                  

Philharmonie

 

Paul Witteman in de Blauwe Zaal van de Philharmonie te Haarlem over zijn nieuwste boek:

DE ONVOLTOOIDEN

Kees Huges in gesprek met Paul Witteman. Kees Huges is organist van de Waalse Kerk in Haarlem, en muziekrecensent van het Haarlems Dagblad, in het bijzonder voor orgelmuziek. Een bevlogen kenner en liefhebber van klassieke muziek, met onder meer een grote passie voor de werken van Bach.

Het interview werd afgewisseld met enkele muzikale intermezzo's van organist Teke Bijlsma, met zang van Michaëla Bijlsma en Lolita Hooglugt.

 

OPNIEUW IN 2018: het          HAARLEMS        LITERATUUR      FESTIVAL        zie hiernaast voor info en de wijze waarop u kaarten kunt krijgen.                           Gemist: een avond over Lennaert Nijgh. Zie hiernaast voor de info.                                       23 november: Doe mee met de literaire quiz! Zie het affiche en de info hier naast.

Biografisch reisverhaal rond Harry Mulisch, 16 november 2016                                                   4e Haarlemse Boekengala

26-02-2016

 

Donderdag     21 mei 2015

Een literaire avond rond Louis Ferron

Deze website is gebouwd door Madelon Coolen-Griekspoor

Voor vragen, opmerkingen etc.: madeloncoolen@gmail.com